24 kwietnia 2019

Udostępnij artykuł

Zarabiaj na nieruchomościach komercyjnych z Metropolitan Investment

Inwestycje w nieruchomości komercyjne są obecnie jednym z bardziej dochodowych przedsięwzięć na rynku. Inwestorzy coraz chętniej wybierają ten model pomnażania kapitału ze względu zyskowność i bezpieczeństwo tego typu inwestycji.   Jak zarabiać na dochodowych projektach nieruchomościowych?

Wobec coraz niższych stóp procentowych, wielu inwestorów poszukuje alternatywnych możliwości na dochodowe lokowanie nadwyżek kapitału. Rynek nieruchomości komercyjnych jawi się pod tym kątem wyjątkowo atrakcyjnie, szczególnie biorąc pod uwagę stosunkowo wysokie stopy zwrotu oraz bezpieczeństwo inwestowania w antycykliczny produkt, odporny na wahania rynku i kryzysy. Jednocześnie segment ten pozostaje wciąż niedostępny dla większości inwestorów, nie tylko ze względu na kapitałochłonność (wysoki próg wejścia), ale także na brak wiedzy, doświadczenia oraz hermetyczność rynku. Tego typu bariery sprawiają, że inwestowanie w nieruchomości komercyjne dla wielu inwestorów może okazać się utrudnione lub wręcz niemożliwe. Dlatego Metropolitan Investment wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom trzy lata temu otworzył rynek nieruchomości komercyjnych dla szerszego grona inwestorów.

Bezobsługowe projekty nieruchomościowe

Propozycja Metropolitan Investment obejmuje model bezobsługowy i obniżony próg wejścia, poprzez możliwość nabycia nie tylko całych obiektów nieruchomościowych, ale również ich części. Model okazał się sukcesem, a do realizacji kolejnych opłacalnych projektów zgłasza się coraz więcej podmiotów, obecnie także instytucjonalnych, które posiadają dużą nadpłynność finansową, a wysoki próg wejścia wymagany przy zakupie całych obiektów handlowych nie stanowi w tym przypadku problemu. Dla takich inwestorów ważna jest także możliwość otrzymania od partnera biznesowego gotowego rozwiązania, czyli całościowe przygotowanie opłacalnego projektu, który nie będzie wymagał od nich żadnego zaangażowania, będzie natomiast przynosił stabilne zyski z najmu powierzchni handlowej.

Biuro Klientów Strategicznych

Oczekiwania inwestorów skłoniły nas do utworzenia Biura Klientów Strategicznych (BKS), które zajmuje się obsługą kluczowych klientów zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych, dysponujących nadwyżkami finansowymi. Biuro tworzy projekty dla najbardziej wymagających inwestorów, działając w oparciu o kilka modeli.

Możliwe obszary współpracy:

1) Gotowy projekt komercyjny z najemcami – przedmiotem inwestycji są lokale handlowo-usługowe i obiekty wolnostojące, usytuowane w najbardziej atrakcyjnych lokalizacjach, z długoterminowymi umowami najmu, podpisanymi najczęściej na okres 10-letni i dłuższy. Dzięki temu, projekt wyróżnia się atrakcyjną rentownością, a do tego w całości jest przygotowywany (obsługa prawna, finansowa, pozyskanie najemcy) i zarządzany przez operatora. To oznacza, że inwestor nabywa inwestycję, która jest dla niego bezobsługowa i posiada z góry określony poziom zysku, osiągany przez najbliższe 5, 10 lub 15 lat, w trakcie trwania umowy.

2) Projekt na gruncie inwestora – to rozwiązanie, które nie wymaga od inwestora żadnych nakładów pieniężnych. Wartością, którą wnosi on do spółki jest grunt. My, wykorzystując swoje doświadczenie i ekspercką wiedzę zajmujemy się resztą: projektowaniem, komercjalizacją, budową i zarządzaniem nieruchomością. Zyski z najmu dzielone się miedzy wspólników: inwestora oraz Metropolitan Investment.

3) Projekt na życzenie – polega na wskazaniu przez inwestora konkretnego gruntu lub określeniu oczekiwań wobec projektu, który następnie zostaje w całości zrealizowany przez Metropolitan Investment. Po stronie operatora pozostaje wyszukanie rozwiązań, projektowanie, komercjalizacja, budowa oraz zarządzanie projektem. Inwestor pozostaje właścicielem i jedynym beneficjentem korzyści płynących z najmu.

4) Współpraca szyta na miarę – to rozwiązanie, które zakłada możliwość połączenia powyższych modeli, zgodnie z indywidualnymi oczekiwaniami inwestora. Metropolitan Investment dostosowuje swoje działania do wymogów, a także jest w stanie realizować nawet bardzo złożone projekty.

Świadomi inwestorzy, biorąc przykład z największych światowych marek, coraz częściej szukają alternatyw dla inwestowania nadwyżek finansowych. Nieruchomości komercyjne, jako rozwiązanie stabilne, które w perspektywie długoterminowej przynosi największy przychód, wzbudzają coraz większe zainteresowanie. Dzięki temu też wartość spółek, które rozwijają asset nieruchomościowy znacznie się zwiększa.

Biuro Klientów Strategicznych Metropolitan Investment powstało właśnie po to, by pomagać w budowaniu assetu nieruchomościowego firmom, którym zależy na dochodowym inwestowaniu nadwyżek. Dzięki współpracy, nasi Klienci oszczędzają czas i zyskują dodatkowe, stabilne i powtarzalne źródło przychodu.

Od kilku lat działając na rynku nieruchomości komercyjnych skutecznie diagnozujemy potrzeby inwestorów, co pozwala nam oferować atrakcyjne rozwiązania. Spotkajmy się, aby porozmawiać o tym, w jaki sposób możemy zrealizować razem kolejny dochodowy projekt.

Udostępnij artykuł