Powierzchnie handlowe - Metropolitan
contact us
Skontaktuj się z nami

Struktura obiektu handlowego opiera się na długoterminowych umowach najmu z wiarygodnymi najemcami, które pozwalają oszacować dochody właścicieli, dzięki temu inwestor ma pewność realnych korzyści wynikających z wynajmu zakupionej nieruchomości.

  • Współpraca z najbardziej wiarygodnymi najemcami
  • Bezpieczny model biznesowy oparty na długoterminowych umowach najmu
  • Konkurencyjne stopy zwrotu w stosunku do inwestycji alternatywnych
Doskonała znajomość specyfiki danego miasta, potencjału zakupowego i nawyków zakupowych klientów stwarza możliwości otwierania obiektów, które są w stanie spełnić oczekiwania najemców i społeczności lokalnej.

W Polsce dominują obecnie duże powierzchnie handlowe w formie centrów handlowych. Dotyczy to zarówno dużych aglomeracji, jak i mniejszych miast. Początkowo centra powstawały w największych ośrodkach, takich jak Warszawa, Kraków, Poznań, Katowice czy Trójmiasto. W dalszej kolejności wraz z rozwojem gospodarki Inwestorzy zaczęli interesować się także mniejszymi ośrodkami. Pod rozwagą znalazły się miejscowości, gdzie liczba mieszkańców nie przekracza nierzadko 20 – 30 tys.

W 2016 roku 1/3 powierzchni handlowych powstała w miastach poniżej 75 tys. mieszkańców. Obecnie (II kwartał 2017) na rynku istnieje około 11,3 mln m2 powierzchni handlowej, a współczynnik pustostanu wynosi jedynie 3,5%. W budowie jest kolejne 543 tys. m2 powierzchni. Średnie nasycenie powierzchniami handlowymi w Polsce wynosi niecałe 300 m2 na 1 000 mieszkańców. Największe nasycenie występuje w dużych aglomeracjach, gdzie nierzadko przekracza 800 m2 na 1 000 mieszkańców.

Z analizy przedstawionej przez międzynarodową firmę doradczą Cushman & Wakefield wynika, że wolumen transakcji w sektorze nieruchomości komercyjnych w Polsce w 2015 roku wynosił 4,12 mld euro. Aktywność inwestycyjna zdominowała sektor handlowy odpowiadając za ponad 54% całkowitej wartości.

Nieruchomości komercyjne od lat zajmują wysoką pozycję w rankingach najbardziej atrakcyjnych sposobów pomnażania kapitału. Poprawa nastrojów w tym obszarze to przede wszystkim wynik transferu kapitałów z lokat bankowych i kont oszczędnościowych na skutek niskich stóp procentowych.

Powrót