Obligacje korporacyjne - Metropolitan
contact us
Skontaktuj się z nami

Obligacje korporacyjne stanowią ciekawą inwestycję dla Inwestorów. Z jednej strony umożliwia spółkom pozyskiwanie finansowania działalności i projektów, z drugiej natomiast umożliwia uzyskiwanie wyższych stóp zwrotu dla Inwestorów przy relatywnie wysokim poziomie bezpieczeństwa.

  • Krótki termin zapadalności
  • Zabezpieczenie hipoteczne
  • Rentowność wyższa niż lokaty bankowe
Powrót