contact us
Skontaktuj się z nami

Powierzchnie handlowe

Powierzchnie handlowe

Umożliwiamy dostęp do powierzchni handlowych klientom indywidualnym. Niewątpliwym atutem jest wysoka stopu zwrotu z bezpieczeństwem zapewnionym przez długoletnie umowy najmu z wiodącymi sieciami handlowymi. Budową oraz zarządzaniem obiektu zajmują się specjaliści z branży nieruchomości komercyjnych bez angażowania inwestora. Dowiedz się więcej

Prywatne akademiki

Prywatne akademiki

Oferta prywatnych akademików daje możliwość zakupu poszczególnych lokali użytkowych w obrębie wspólnych budynków i wynajmowania ich studentom w postaci długoterminowego najmu. Najem, oparty na krótko i długoterminowych umowach najmu, zapewnia płynność finansową i podnosi rentowność inwestycji bez angażowania właściciela. Dowiedz się więcej

Obligacje korporacyjne

Obligacje korporacyjne

Zakup obligacji korporacyjnych umożliwia dostęp do innowacyjnych projektów nieruchomościowych dla klienta indywidualnego. Inwestowanie w papiery przedsiębiorstwa to doskonała lokata kapitału zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych inwestorów. Dowiedz się więcej

Komercjalizacja powierzchni handlowych

Komercjalizacja powierzchni handlowych

Oferta w zakresie komercjalizacji gruntów zabudowanych i niezabudowanych obejmuje analizę popytu, doradztwo w sektorze pozycjonowania inwestycji, opracowanie koncepcji architektonicznej i zagospodarowanie powierzchni. Usługi obejmują poszukiwanie długoterminowych koncepcji na zwiększenie dochodowości nieruchomości. Dowiedz się więcej