31 stycznia 2017

Udostępnij artykuł

Nowe perspektywy na rynku nieruchomości komercyjnych

Koncepcja wysokodywidentowych spółek wynajmu nieruchomości komercyjnych stawia nowe szanse zarówno dla inwestorów instytucjonalnych, jak i indywidualnych. Popularne fundusze i spółki REIT stały się alternatywą dla obligacji, czy lokat bankowych już w ponad 30 krajach. Model ten daje możliwość utworzenia własnego funduszu, którego działania polegają na inwestowaniu w nieruchomości i jednoczesnym zarządzaniu nimi.

Typ funduszu Real Estate Investment Trust ma wyeliminować różnicę w traktowaniu podatkowym i umożliwić inwestorom indywidualnym inwestycje w nieruchomości komercyjne z takim samym obciążeniem podatkowym, jak w przypadku inwestorów instytucjonalnych. Analizy przeprowadzone na rynku nieruchomości wskazują, że regulacje prawne umożliwiające tworzenie się tej formy biznesowej w Polsce pozwolą inwestować bez konieczności płacenia wysokich podatków dochodowych i przyczynią się do jej znacznego rozwoju.

Lokowanie swojego kapitału w REIT-y zyskało na popularności w Ameryce i Europie Zachodniej dzięki wysokiej stabilności i regularności dywidendy. Bezpieczniejsze od innych instrumentów finansowych fundusze stają się dzięki przychodom, których źródeł upatruje się w czynszach i długoterminowych umowach najmu powierzchni handlowych, biurowych lub usługowych. Według najnowszych prognoz to one staną się najpopularniejszymi obiektami inwestycji w segmencie nieruchomości komercyjnych.

Długookresowy wynajem lokalów handlowo-usługowych pozwala na udziały także inwestorom indywidualnym. Podmioty, nieposiadające kapitału na samodzielną inwestycję, mają szansę utworzenia grup inwestorów, które wspólnie mogą zainwestować w wybraną nieruchomość.

Najbardziej charakterystyczną zaletą koncepcji REIT jest jednak zwolnienie z podwójnego opodatkowania, przy warunku wypłaty zysków w postaci dywidendy. Fundusz płaci podatek dochodowy od wypracowanego zysku podczas, gdy jednocześnie akcjonariusze płacą podatek od dywidendy. Ten specyficzny status podatkowy pozwala na odliczenie wysokości dywidendy od podstawy opodatkowania.

Polski rynek jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się w Europie. Popyt na powierzchnie handlowo – usługowe w dużych miastach, a także poza nimi, wymusza innowacyjne sposoby inwestycji. Metropolitan Investment jest pierwszym developerem w Polsce, który realizuje inwestycje nieruchomościowe w modelu najbliższym REIT-om, czyli przy zachowaniu pełnej transparentności przychodowo kosztowej przed inwestorami. Model ten tworzy atrakcyjny dla polskich inwestorów produkt umożliwiający stały dochód. Systemowe i konsekwentne wdrożenie daje efekt porównywalny do bezpośredniej inwestycji w nieruchomość.

Udostępnij artykuł