25 września 2018

Udostępnij artykuł

Metropolitan News – wrzesień 2018

Według obliczeń Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia rejestrowanego wg stanu na koniec lipca 2018 r. wynosiła w Polsce 5,9%. Najniższe bezrobocie zarejestrowano w województwie wielkopolskim (3,3%), śląskim (4,5), pomorskim (4,8%) oraz małopolskim (4,8%). Najwyższe zanotowano w województwie warmińsko-mazurskim (9,9%), kujawsko-pomorskim (8,7%), a także podkarpackim (8,7%).

Inwestycje w obiekty komercyjne są kapitałochłonne, wymagają poniesienia znacznych nakładów inwestycyjnych. Biorąc pod uwagę ograniczoność kapitału inwestorów, na rynku finansowym dostępne są alternatywne formy finansowania, do których należą przede wszystkim pożyczka, kredyt i leasing. W jaki sposób struktura finansowania inwestycji wpływa na jej rentowność? W najnowszym Metropolitan News rozpatrzone zostały dwa warianty finansowania – wariant I zakładający zaangażowanie wyłącznie wewnętrznych źródeł finansowych, a także wariant II
mieszany, kiedy inwestycja realizowana jest kapitałem własnym i zewnętrznym.

PDF do pobrania: Metropolitan_News_Wrzesien_2018

Udostępnij artykuł