26 października 2018

Udostępnij artykuł

Metropolitan News – październik 2018

W Polsce wciąż zwiększa się liczba mieszkań. Zgodnie z najnowszymi szacunkami Narodowego Banku Polskiego zasób mieszkaniowy w Polsce w 2017 roku wyniósł około 14,44 mln mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 1 068,6 mln m². W odniesieniu do 2016 roku liczba zasobów zwiększyła się o 167,8 tys. mieszkań o 15 305,7 tys. m² powierzchni użytkowej co stanowi  wzrost o 1,18% .

 

Wzrosła przeciętna powierzchnia użytkowa na mieszkańca

W 2017 roku wzrosła również przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania przypadająca na 1 osobę. Najwyższy poziom w tej kategorii reprezentuje Wrocław (34,90 m2), a następnie Warszawa (31,80 m2), Poznań (30,90 m2) oraz Zielona Góra (30,10 m2). Najmniejsza powierzchnia użytkowa przeznaczona dla 1 osoby znajduje się w Bydgoszczy (24,70 m2), Kielcach (25,10 m2) oraz Olsztynie (26,10 m2). Najniższym wskaźnikiem zaludnienia (rozumianym jako liczba osób przypadających na 1 mieszkanie) charakteryzuje się Warszawa oraz Łódź (1,9 osób/1 mieszkanie), najwyższym Rzeszów (2,5 osób/1 mieszkanie) oraz Opole (2,4 osób/1 mieszkanie).

Więcej interesujących danych na temat wskaźników przedstawiających warunki mieszkaniowe w Polsce oraz informacji z rynku nieruchomości komercyjnych w najnowszym Metropolitan News.

Metropolitan News_Październik 2018

Udostępnij artykuł