19 marca 2018

Udostępnij artykuł

Metropolitan News – Marzec 2018

GUS opublikował dane o tempie wzrostu gospodarczego w IV kwartale 2017 roku. Dane niewyrównane sezonowo (nieskorygowane o liczbę dni roboczych) wskazują, że tempo wzrostu przyspieszyło do 5,1% (wynik z 4 kwartału 2016 r. = 2,7%).

Od początku 2018 roku obserwujemy ożywienie w inwestycjach prywatnych, które wciąż nabierają tempa, co może mieć istotne przełożenie na poziom wzrostu PKB w 2018 roku.

Nieruchomości handlowe

Coraz większym zainteresowaniem wśród klientów cieszą się centra wyprzedażowe. Obecnie w Polsce funkcjonuje 14 outletów, a łączna powierzchnia najmu wynosi ponad 260 tys. m kw. Z kolei łączna powierzchnia najmu budowanych obiektów wynosi 52 tys. m kw.

Aktualny trend rynkowy to zmiana formatu obiektów handlowych z galerii na centrum wyprzedażowe. Obecnie w budowie znajduje się m.in. Metropolitan Outlet Bydgoszcz, który powstaje w miejsce istniejącej dotychczas galerii.

PDF do pobrania: MetropolitanNews_03_2018

Udostępnij artykuł