22 maja 2018

Udostępnij artykuł

Metropolitan News – Maj 2018

Polska znajduje się w fazie dynamicznego rozwoju od 2013 roku. Obecnie przeżywamy boom gospodarczy co potwierdzają kolejne odczyty danych makroekonomicznych. PKB utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, produkcja budowlana i przemysłowa z każdym kolejnym odczytem wykazuje coraz wyższe wartości. Oddawanych do użytku jest także coraz więcej inwestycji deweloperskich, które w dużej części nabywane są jako forma inwestycji i alokacji kapitału.

Gospodarka w fazie intensywnego rozwoju.

W ciągu ostatnich 4 lat aż dwukrotnie mieliśmy do czynienia z deflacją. Wszystko wskazuje jednak, ze w najbliższych okresach inflacja będzie utrzymywała się na dodatnim poziomie. Wspierają to także obecne prognozy NBP, który w raporcie z marca br. wskazał, że średnioroczna inflacja w 2018 roku osiągnie poziom 2,1%.

PDF do pobrania: MetropolitanNews_05_2018

Udostępnij artykuł