14 grudnia 2017

Udostępnij artykuł

Metropolitan News – Grudzień 2017 r.

Sejm wprowadza kolejną ustawę, która obejmuje segment handlu detalicznego. Pomimo zmian ograniczających handel w niedziele nieruchomości handlowe stanowią atrakcyjną formę inwestowania. Obrazują to m.in. przejęcia Echo Polska Properties oraz zapisy na akcje Griffina.

Jednocześnie w najbliższych miesiącach nie przewiduje się zmian w wysokości stóp procentowych. Dobre nastroje panujące w gospodarce, stale wzrastająca produkcja przemysłowa oraz budowlano – montażowa, spadek bezrobocia i wzrost wynagrodzeń mogą przełożyć się na roczny poziom inflacji oscylujący wokół 2,5% w kolejnych latach.

PDF do pobrania: MetropolitanNews_12_2017

Udostępnij artykuł