28 czerwca 2018

Udostępnij artykuł

Metropolitan News – Czerwiec 2018

Pomimo, relatywnie szybkiego wzrostu gospodarczego, szybszego niż w 2017 roku wzrostu płac, zaobserwowano spadek dynamiki cen konsumpcyjnych, Rada Polityki Pieniężnej wciąż utrzymuje niezmieniony poziom stóp procen­towych. Dodatko­wo utrzymuje się niski poziom inflacji, a zgodnie z dostępnymi prognozami zakłada się, iż inflacja utrzyma się blisko wyznaczonego celu inflacyjnego.

W nadchodzących miesiącach przewiduje się również korzystne perspektywy wzrostu aktywności gospodarczej Polski, pomimo obniżenia się dynamiki PKB w kolejnych latach. Prezentujemy kolejny Metropolitan News, a w nim więcej informacji na temat sytuacji gospodarczej w kraju, a także największych inwestycji i transakcji na rynku nieruchomości komercyjnych, które wydarzyły się w ciągu ostatniego miesiąca. Zachęcamy do lektury!

PDF do pobrania: MetropolitanNews_06_2018

Udostępnij artykuł