25 stycznia 2018

Udostępnij artykuł

Konferencja prasowa „Rynek prywatnych akademików w Polsce i na świecie”

W czwartek, 25 stycznia br., w H15 Boutique w Warszawie odbyła się konferencja prasowa dla mediów w tematyce „Rynek prywatnych akademików w Polsce i na świecie”. Wśród uczestników wydarzenia znaleźli się przedstawiciele mediów branżowych, wiodących firm doradczych, uczelni wyższych oraz dewelopersko – inwestycyjnych. Organizatorem wydarzenia był Metropolitan Investment S.A.

Podczas spotkania został przedstawiony autorski raport rynkowy Metropolitan Investment S.A. dotyczący rynku prywatnych akademików w Polsce i na świecie. Prezentacji raportu towarzyszyła dyskusja z udziałem autora, a także partnerów merytorycznych z firm doradczych na rynku nieruchomości i uczelni wyższych.

W panelu dyskusyjnym udział wzięli: Wioleta Wojtczak – Head of Research Savills, Wojciech Duranowski – pełnomocnik rektora ds. współpracy międzynarodowej Collegium Civitas, Rafał Kroczak – Dyrektor ds. Analiz Metropolitan Investment S.A. oraz Robert Jaś – wiceprezes zarządu Metropolitan Investment S.A. Panel dyskusyjny prowadziła dr Małgorzata Bonikowska – wykładowca, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych oraz partner zarządzający ośrodkiem dialogu i analiz THINK THANK.

Perspektywy rynkowe

W rozmowach poruszono różne perspektywy nowej kategorii na rynku nieruchomości komercyjnych, w tym m.in. popyt na prywatne akademiki na lokalnym rynku, wzrastająca liczba studentów przybywających z zagranicy do Polski w celach edukacyjnych oraz udogodnienia, jakie konkurencyjnie do publicznych domów studenckich znajdują się w ofercie inwestorów. Wszystkie te czynniki determinują wykorzystanie przez inwestorów i deweloperów niszy rynkowej w segmencie prywatnych akademików.

Wiceprezes Zarządu Metropolitan Investment S.A. – Robert Jaś  – przedstawił profil działalności firmy oraz potencjalne obszary inwestowania na rynku nieruchomości dochodowych. Wśród wybranych projektów prywatnych akademików pojawiły się dwie realizowane inwestycje – Gdański Harward oraz Olimpijskie Apartamenty.

Segment prywatnych akademików

Rynek prywatnych domów studenckich intensywnie rozwija się w Europie Zachodniej oraz w USA. Choć coraz więcej tego typu projektów powstaje w Europie-Środkowo-Wschodniej, w tym także w Polsce, jest to jednak jeszcze stosunkowo młody rynek. Prelegenci podkreślali, że obecnie na zakwaterowanie w akademiku w Polsce może liczyć niecałe 15% studentów studiów dziennych lub co dziesiąty student w ogóle. Sytuacja ta stwarza dogodne warunki dla inwestorów prywatnych poszukujących ciekawych projektów, oferujących ponadprzeciętna stopę zwrotu.

Udostępnij artykuł