14 marca 2017

Udostępnij artykuł

Inwestowanie w nieruchomości komercyjne – ekspansja parków handlowych

Nasycony rynek centrów handlowych w Polsce sprawia, że szczególnie intensywnie rozwija się koncept niewielkich obiektów handlowo- usługowych z niezależnymi wejściami od parkingu. Model ten sprawdza się w warunkach niższych kosztów i krótszego czasu budowy, a także umożliwia zamknięcie przestrzeni handlowej. Kluczowymi czynnikami ekspansji tego sektora rynku nieruchomości komercyjnych są bogata oferta handlowa, lokalizacja i struktura najemców.

Z opublikowanego przez firmę European Retail Park Development Report raportu wynika, że w 2017 r. przybędzie 1,1 mln m² nowej powierzchni parków handlowych. Formaty retail parków wciąż utrzymują trend rosnącego udziału powierzchni handlowej w aglomeracjach poniżej 100 tys. mieszkańców, a popyt stymulowany jest przez wzrost zainteresowania deweloperów rynkami mniejszych miast oraz ekspansją kilku kluczowych marek sieci spożywczych.

Tendencja codziennych nawyków zakupowych mieszkańców dużych i średnich miast decyduje o atrakcyjności obiektu. Podstawowym kryterium jest lokalizacja, która zamyka przestrzeń handlową – komentuje Robert Jaś, wiceprezes Metropolitan Investment. Niejednokrotnie realizowane projekty inwestycyjne stanowią uzupełnienie istniejącej już oferty handlowej, gdzie przestrzeń nie została jeszcze do końca wykorzystana – dodaje. Koncentrujemy się na inwestycjach zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie dużych osiedli mieszkaniowych, wybierając optymalne lokalizacje.

Wiarygodność przy doborze najemców analizujemy na wielu płaszczyznach. Kluczowa jest ich stabilność ekonomiczna i pozycja na rynku¬ – dodaje. Doskonała znajomość specyfiki danego miasta, potencjału zakupowego i nawyków zakupowych klientów stwarza możliwości otwierania obiektów handlowych, które są w stanie spełnić oczekiwania najemców i społeczności lokalnej – komentuje Łukasz Włodarczyk, prezes Metropolitan Investment.

Korzystny trend rynkowy w segmencie nieruchomości otwiera nowe perspektywy dla inwestorów. Polska kopiuje sprawdzony model z krajów rozwiniętych w zakresie nawyków zakupowych, co sprzyja rozwojowi retail parków o powierzchni do 5000m². Struktura obiektu handlowego opiera się na długoterminowych umowach najmu, a symulacja stopy zwrotu z inwestycji zakłada zysk na poziomie kilkunastu procent.
W odpowiedzi na rosnący popyt sektora nieruchomości komercyjnych na rynku mniejszych miast Metropolitan Investment umożliwia dostęp dla inwestora indywidualnego do nowoczesnych powierzchni. Polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie w spółki celowe osobom, dla których samodzielne nabycie nieruchomości jest niemożliwe ze względu na wysoki koszt nieruchomości. Niewątpliwym atutem jest przewidywalna roczna stopu zwrotu z inwestycji zapewniona przez długoletnie umowy najmu zawarte z wiodącymi sieciami handlowymi.

Pierwszym tego typu projektem jest inwestycja realizowana w mieście Wisła. Obiekt zapewnia dostęp do najemców takich jak m.in. LIDL, CCC, Media Expert oraz bezpłatny parking dla samochodów. W okolicy parku handlowego znajdują się osiedla domów jednorodzinnych oraz jedna z głównych ulic, prowadząca z Wisły do Ustronia. Retail Park w Wiśle stanowi zamknięcie przestrzeni handlowej dla przybywających tu ok. 2 mln turystów rocznie.

Biała Podlaska jest kolejnym przykładem lokalizacji, która idealnie wpisuje się w koncepcję parku handlowego. Położenie nieruchomości w bezpośrednim sąsiedztwie strefy przygranicznej z Białorusią daje podstawy, by wierzyć w sukces tego projektu. Grono najemców takich jak: Neonet, Rossmann, czy Pepco gwarantuje dochody oparte na długoletnich umowach najmu. Obiekt zapewnia kompleksową usługę poprzez połączenie w jednym miejscu kilku sklepów z łatwością dostępu, zamykając tym samym przestrzeń handlową.

Decyzje inwestycyjne znajdują potwierdzenie w raportach rynkowych i strategii najemców. Raport Cashman & Wakefield podaje, że na koniec I poł. 2016 r. aż 17% powierzchni centrów handlowych było zlokalizowanych w małych miastach do 100 tys. mieszkańców, podczas gdy w 2011 roku było to 12%, a w 2006 roku – 7%.

Udostępnij artykuł