Powierzchnie handlowe

Działalność firmy umożliwia inwestowanie w nieruchomości handlowe klientom indywidualnym. Niewątpliwym atutem jest wysoka stopu zwrotu z bezpieczeństwem zapewnionym przez długoletnie umowy najmu z wiodącymi sieciami handlowymi.
wspolpraca

Współpraca z najbardziej wiarygodnymi najemcami

bezpieczenstow

Bezpieczeństwo inwestycji poprzez długoterminowe umowy najmu

zwrot

Zwrot z inwestycji na kapitale średnio 11%

Prywatne akademiki

Oferta prywatnych akademików daje możliwość zakupu poszczególnych lokali użytkowych w obrębie wspólnych budynków i wynajmowania ich studentom w postaci długoterminowego najmu. Najem, oparty na krótko i długoterminowych umowach najmu, zapewnia płynność finansową i podnosi rentowność inwestycji bez angażowania właściciela.
ico

Atrakcyjne lokalizacje inwestycji

zwrot

Bezpieczna lokata kapitału

rentownosc

Gwarancja zysku min. 7% w skali roku

Obligacje korporacyjne

Zakup obligacji korporacyjnych umożliwia dostęp do innowacyjnych projektów nieruchomościowych dla klienta indywidualnego. Inwestowanie w papiery wartościowe powiązane z realizowaną inwestycją na rynku nieruchomości komercyjnych to bezpieczna lokata kapitału zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych inwestorów.
termin

Krótki termin zapadalności

zabezpieczenie

Zabezpieczenie hipoteczne

rentownosc

Rentowność wyższa niż lokaty bankowe

Komercjalizacja powierzchni handlowych

Oferta w zakresie komercjalizacji gruntów zabudowanych i niezabudowanych obejmuje analizę popytu, doradztwo w sektorze pozycjonowania inwestycji, opracowanie koncepcji architektonicznej i zagospodarowanie powierzchni. Usługi obejmują poszukiwanie długoterminowych koncepcji na zwiększenie dochodowości nieruchomości.
najemcy

Możliwość pozyskania stabilnych najemców

powierzchniehandlowe

Współpraca z największymi sieciami handlowymi

rentownosc

Wzrost wartości nieruchomości