Kategoria: Nieruchomości

Home » Archive by Category "Nieruchomości"

Metropolitan News – wrzesień 2017 r.

W dalszym ciągu widzimy silną presję popytową na rynku mieszkaniowym. Do użytku oddawanych jest coraz więcej mieszkań zarówno przez deweloperów, jak i inne podmioty. Łącznie do użytku  okresie styczeń – lipiec 2017 r. oddano 93,4 tys. mieszkań. Jednocześnie obiekty handlowe w Polsce przeszły duże przeobrażenie. W dalszym ciągu przeważają centra handlowe, jednak prawie 1/3 nowych inwestycji […]

Rozbudowa portfela inwestycyjnego – wywiad z Maciejem Straszkiewiczem

Rozbudowa portfela inwestycyjnego o powierzchnie komercyjne to nowość dla większości inwestorów indywidualnych. Metropolitan Investment S.A. jako pierwsza firma w Polsce tworzy rozwiązania dostępne do niedawna tylko dla największych funduszy oraz firm zagranicznych i dostosowuje je do potrzeb klienta indywidualnego. O perspektywach inwestowania w nieruchomości dochodowe opowiada Maciej Straszkiewicz – Senior Wealth Manager w firmie Metropolitan […]

Z myślą o kliencie indywidualnym – perspektywy inwestowania

Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród inwestorów indywidualnych. Wzrost w tym segmencie to wynik niskich stóp procentowych, poszukiwania bezpiecznych lokat kapitału i możliwość wygenerowania wyższych rentowności niż w przypadku inwestycji mieszkaniowych. „Jako pierwszy deweloper w Polsce tworzymy rozwiązania dostępne do niedawna dla największych funduszy i firm zagranicznych klientom indywidualnym” – […]

Ekspansja na rynku prywatnych akademików

Niedostateczna ilość miejsc noclegowych w ofercie uczelni wyższych i zwiększające się oczekiwania studentów względem lokali pod wynajem wymuszają na rynku deweloperskim nowe rozwiązania. Metropolitan Investment S.A., wprowadzając na rynek nieruchomości komercyjnych klienta indywidualnego, zamierza zbudować sieć prywatnych akademików. W czerwcu ruszą prace nad budową Gdańskiego Harwardu i Olimpijskich Apartamentów w Trójmieście. W planach jest jeszcze […]

Inwestowanie w nieruchomości komercyjne – ekspansja parków handlowych

Nasycony rynek centrów handlowych w Polsce sprawia, że szczególnie intensywnie rozwija się koncept niewielkich obiektów handlowo- usługowych z niezależnymi wejściami od parkingu. Model ten sprawdza się w warunkach niższych kosztów i krótszego czasu budowy, a także umożliwia zamknięcie przestrzeni handlowej. Kluczowymi czynnikami ekspansji tego sektora rynku nieruchomości komercyjnych są bogata oferta handlowa, lokalizacja i struktura […]

Nowoczesne akademiki – sposób na inwestycję kapitału

Inwestowanie w nowoczesne akademiki to dynamicznie rozwijający się sektor rynku nieruchomości komercyjnych. Niedostateczna ilość miejsc noclegowych w ofercie uczelni wyższych i zwiększające się oczekiwania studentów względem lokali pod wynajem wymuszają na rynku nieruchomości nowe rozwiązania. Popyt rośnie także dzięki napływowi studentów z zagranicy. Z tego powodu Metropolitan Investment realizuje inwestycję Gdańskiego Harwardu w centrum ośrodka […]

Nowe perspektywy na rynku nieruchomości komercyjnych

Koncepcja wysokodywidentowych spółek wynajmu nieruchomości komercyjnych stawia nowe szanse zarówno dla inwestorów

Nowość w portfelach inwestorów: nieruchomości handlowe

Ostatnie lata sektora finansowego w Polsce spowodowały zmianę profilu polskiego inwestora. Zachwyt nad rynkiem kapitałowym osłabł po kryzysie finansowym, z wielu przyczyn, do których zaliczyć należy politykę kolejnych ekip rządowych. Aktualnie tylko 10% z 261 mld zł ulokowanych jest w funduszach inwestycyjnych na rynku akcji. Pieniądze inwestorów płyną z niskooprocentowanych lokat ku aktywom bezpiecznym i […]

Jak inwestować w nieruchomości ?

Wielkie transakcje opiewające na setki milionów euro, drapacze chmur o powierzchniach liczonych w tysiącach metrów kwadratowych zlokalizowane w największych metropoliach – to pierwsze skojarzenia z inwestycjami w nieruchomości komercyjne. Większość polskich przedsiębiorców uważa, że ta cześć rynku jest dla nich nieosiągalna, a bariera wejścia zbyt wysoka. Rzeczywistość wygląda jednak zgoła inaczej. Esencją działalności Metropolitan Investment […]